S&M CZ s.r.o.

Mateřská společnost S&M CZ rovněž zajišťuje prodej ekologických absorpčních prostředků (sorbentů) pro snadné odstranění uniklých ropných produktů.