WIND SERVIS CZ s.r.o.

WIND SERVIS CZ s.r.o. - společnost zajišťuje montážní práce, servisní a údržbové práce na větrných elektrárnách a fotovoltaických elektrárnách včetně nepřetržitého monitoringu a analýzy dat.

Naše služby

  • zajišťuje výstavbové a montážní práce větrných a fotovoltaických elektráren
  • provádí inspekce, první, pololetní, i roční údržby na elektrárnách
  • monitoruje větrné a fotovoltaické elektrárny prostřednictvím specializovaných programů 24 hodin denně, 365 dní v roce (dálkové monitorování umožňuje téměř okamžité odstranění méně závažných problémů prostřednictvím počítačových programů bez zásahu na místě)
  • zajišťuje servisní zásahy na všech elektrárnách (opravy, úpravy, výměny, čištění ad.)
  • provádí analýzy dat, které umožňují včasné rozpoznání chyb a jejich odstranění, čímž se předejde drahým následným škodám