ALTENERGIE DEVELOP s.r.o.

ALTENERGIE DEVELOP s.r.o. - Tato dceřiná společnost zajišťuje komplexní činnosti vedoucí k realizaci fotovoltaických elektráren od vytipování vhodné lokality až po stavební povolení.

Cílem společnosti Altenergie Develop je projektování a realizace staveb fotovoltaických elektráren pro investory nejen v České republice, ale i v zahraničí. Od založení společnosti jsme pracovali na realizaci několika zajímavých projektů.
Naší snahou je podpora dostát závazku České republiky k Evropské Unii a zajistit tak dohodnuté podíly výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Během let 2009-2010 společnost Altenergie Develop vybudovala přes 10MW fotovoltaických elektráren, přičemž převážná většina zůstala ve vlastnictví společnosti.

Pro naše zákazníky a obchodní partnery zajišťujeme

  • výběr lokality a zpracování cenové nabídky, podepsání příslušných smluv
  • ve spolupráci s obcí zajišťujeme změnu územního plánu
  • zpracování projektové dokumentace
  • zpracování veškerých podkladů pro územní řízení a stavební povolení
  • energetický audit
  • vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • výběrové řízení na dodavatele stavební části
  • výběr dodavatele technologie a montáže
  • uvedení do provozu a zkušební provoz
  • kolaudace stavby a předání uživateli