Vyrábíme energii
šetrnou k přírodě

Prohlédnout projekty

Naše společnost

Společnost S&M CZ vznikla v březnu roku 2003 za účelem výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2010 se nám podařilo vystavět několik větrných parků a fotovoltaických elektráren a společnost S&M CZ se stala jedním z nejproduktivnějších a nejúspěšnějších výrobců energie z obnovitelných zdrojů v České republice. K životnímu prostředí je energie vyrobená z obnovitelných maximálně šetrná. Nezatěžuje okolí odpady, netvoří tuhé ani plynné emise. Strategií naší společnosti je jít cestou upřímných jednání, která povedou nejen k dalším úspěchům naší společnosti, ale především k vytvoření lepších podmínek pro naše děti a další generace.

Team

Více o společnosti

Projekty

EU dotace

Naše společnost realizuje projekt s názvem „S&M Develop - větrná elektrárna Žipotín“, reg.č. CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_302/0019938, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Předmětem projektu je stavba větrné elektrárny o jmenovitém výkonu cca 4 200 kW na místě dosavadní elektrárny v rámci stávajícího větrného parku včetně kapacitně vyhovující kabelové přípojky. Realizací projektu dojde k zefektivnění a navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Nová větrná elektrárna umožní roční produkcí energie na svorkách ve výši min. 6 076 MWh/rok (21 873,6 GJ/rok).

EU dotace

Naše společnost realizuje projekt s názvem „S&M Develop - fotovoltaická elektrárna Jevíčko“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022226, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Předmětem projektu je vybudováním fotovoltaické elektrárny na střeše stávající budovy s výkonem 343 kWp. Současně bude vybudováno bateriové úložiště. Realizací dojde ke snížení produkce CO2 a dalších emisí.

Dceřiné společnosti

Bezkontaktní automyčka

V areálu firmy S&M CZ se nachází bezkontaktní myčka.

zobrazit na mapě