S&MK WIND s.r.o.

S&MK WIND s.r.o. - developerské a výstavbové činnosti. Tato partnerská společnost byla založena za účelem zajištění komplexních služeb při výstavbě větrných elektráren pro smluvní partnery společnosti, včetně zajištění financování a prodeje. Najdete nás: Havlíčkovo náměstí 152/4, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Pro naše zákazníky a obchodní partnery zajišťujeme

 • výběr lokality a zpracování cenové nabídky, podepsání příslušných smluv
 • zpracování veškerých podkladů pro územní řízení a stavební povolení, včetně závěru zjišťovacího řízení
 • vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • výběrové řízení na dodavatele stavební části
 • výběr dodavatele technologie a montáže
 • uvedení do provozu a zkušební provoz
 • kolaudace stavby a předání uživateli
 • studie krajinného rázu
 • hlukové studie
 • studie využitelnosti větrného potenciálu
 • energetický audit