O firmě

Od svého vzniku do roku 2010 naše společnost S&M CZ vystavěla osmnáct větrných elektráren o celkovém výkonu 16,4MW.

V následujících letech společnost S&M CZ upevnila své pozice na trhu založením dceřiných společností. Úkolem těchto společností je podpora a rozvoj v oblasti vyhledávání vhodných lokalit pro výstavbu (S&M DEVELOP a ALTENERGIE DEVELOP) a servisu větrných elektráren (WIND SERVIS CZ). V tomto období společnost ALTENERGIE DEVELOP vystavěla více než 10MW fotovoltaických elektráren.
Dalším krokem na cestě výroby čisté energie bylo vytvoření několika developerských projektů bioplynových stanic a založení jednoúčelových společností, které se zabývají přímým provozem fotovoltaických elektráren.

V roce 2008 byla také založena dceřiná společnost S&M Slovakia, která připravuje komplexní projekty na Slovensku.
Zatím posledním projektem bylo založení společnosti H&H ENERGY pro zpracování dřevního odpadu a výroby ekologických dřevních pelet v areálu firmy v Jevíčku.

Dceřiné společnosti