Vyrábíme energii
šetrnou k přírodě

Prohlédnout projekty

Naše společnost

Společnost S&M CZ vznikla v březnu roku 2003 za účelem výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2010 se nám podařilo vystavět několik větrných parků a fotovoltaických elektráren a společnost S&M CZ se stala jedním z nejproduktivnějších a nejúspěšnějších výrobců energie z obnovitelných zdrojů v České republice. K životnímu prostředí je energie vyrobená z obnovitelných maximálně šetrná. Nezatěžuje okolí odpady, netvoří tuhé ani plynné emise. Strategií naší společnosti je jít cestou upřímných jednání, která povedou nejen k dalším úspěchům naší společnosti, ale především k vytvoření lepších podmínek pro naše děti a další generace.

Team

Více o společnosti

Dceřiné společnosti

Bezkontaktní automyčka

V areálu firmy S&M CZ se nachází bezkontaktní myčka.

zobrazit na mapě